چه کاری می‌کردید؟ آمدم،گفتند کاری اضطراری داشته ( آرش شفاعی ) - پنجشنبه 8 آبان 1393
بی نوش لبت دچار نیشم برگرد( آرش شفاعی ) ... - چهارشنبه 7 آبان 1393
لرزيدن دلم شده پر ارتعاش تر ( آرش شفاعی ) - دوشنبه 7 مهر 1393
تو‌آمدی و شهرما تمام شعر و شور شد ( آرش شفاعی ) - شنبه 7 تير 1393
تا مردم این شهر در خواب‌اند با من باش( آرش شفاعی ) - پنجشنبه 5 تير 1393
خنديد:" از آن ِ مني اي مرد! به زودي..."( آرش شفاعی ) - شنبه 23 فروردين 1393
چه بايد کرد، پا در بند دوري‌هاي بعد از تو ( آرش شفاعی ) - چهارشنبه 23 بهمن 1392
من می‌شناسم این شوخ‌چشمِ جوان را( آرش شفاعی) - جمعه 15 آذر 1392
هرشب مرده‌ای به خوابم می‌آيد(آرش شفاعي) - جمعه 15 آذر 1392
می خواستم آشفته نباشد حركاتم( آرش شفاعی) - شنبه 9 آذر 1392
غسل دادند مرا كو كفنم؟ دير شده‌ست( آرش شفاعی ) - جمعه 17 آبان 1392
چرا همیشه نرفتن نصیب پای من است ( آرش شفاعی ) - جمعه 17 آبان 1392
سکوتي نشسته است بر روي شهر(آرش شفاعی ) - شنبه 20 مهر 1392
مقابلم تویی و هر چه آفتاب اینجاست( آرش شفاعی) - شنبه 6 مهر 1392
فتاد پرتوي ز نگاه تو تا به من ( آرش شفاعی ) - شنبه 16 شهريور 1392
یادش بخير تا دل شب انتظارها( آرش شفاعی ) - شنبه 2 شهريور 1392
زمستان های پر سوزی‌ است در من ، دختر خورشیدا(ارش شفاعی) - دوشنبه 14 مرداد 1392
از تابستانه ی آن تن کبابم کرده است( آرش شفاعی ) - جمعه 4 مرداد 1392
مي‌رسي اخم مي‌كني كه چرا ( آرش شفاعی ) - چهارشنبه 26 تير 1392
شیرین عسل! به حق شکر ریز خنده ات( آرش شفاعی ) - شنبه 15 تير 1392
از صفحۀ نمی دانم چندِ رمانی ( آرش شفاعی ) - يکشنبه 19 خرداد 1392
مثل تندیس فروریخته کورم، لالم( آرش شفاعی ) - يکشنبه 19 خرداد 1392
تقصیر تو شد شعرم اگر مساله­ساز است( آرش شفاعی ) - يکشنبه 19 خرداد 1392
اگر تاریخ چشمی داشت خون و اشک کارش بود ( آرش شفاعی ) - يکشنبه 19 خرداد 1392
عین شیرین شست و شویی ده ، تن بی تاب را ( آرش شفاعی ) - يکشنبه 19 خرداد 1392
شیرین عسل! به حق شکر ریز خنده ات ( آرش شفاعی ) - يکشنبه 19 خرداد 1392
چه باید کرد پا در بند دوری های بعد از تو( آرش شفاعی ) - يکشنبه 19 خرداد 1392
روزگار لامروت سخت خوارم کرده است ( آرش شفاعی ) - يکشنبه 19 خرداد 1392
می خواستم آشفته نباشد حرکاتم( آرش شفاعی ) - يکشنبه 19 خرداد 1392
زمستان های پر سوزی است ( آرش شفاعی ) - يکشنبه 19 خرداد 1392
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد